Er det fredag i FFB?
Lavet af Molte Emil Strange Andersen den 9. maj 2013. Datoberegningen antager, at din browsers tidszone stemmer overens med dansk tid.